แบตเตอร์รี่

แบตเตอรี่ 

ใช้ได้กับรถกวาดดูด,รถขัดดูด,เครื่องขัดดูด,รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 6V,12V,24V

 - Traction Battery(แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์,รถขัด/ดูดชนิดนั่งขับ)

 - Deep Cycle Battery

 - Deep Cycle Lead Acid Battery

 - Free Maintenance Battery

 - Lead Acid Battery(เหมาะสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์)

Visitors: 35,585