งานทำความสะอาด

งานรับทำความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรม,ถังพักน้ำ, บ่อ Cooling ,โครงหลังคาโรงงานฯ,พื้นที่โรงงานภายใน/ภายนอก,พื้นที่ส่วนกลางในเขตโรงงานอุตสาหกรรม

Visitors: 35,075